DEZINFEKCIJA GRADSKIH ULICA U VITEZU

Dana 25.03.2021.god. Na zahtjev kriznog štaba općine Vitez a u cilju suzbijanja pandemije COVID -19.izvršena je dezinfekcija i sapiranje  ulica,parkinga i prilaza ispred:doma zdravlja Vitez i St.Vitez,gradske dvorane,osnovne škole,dječijeg obdaništa te gradske tržnice u vremenu od 17:10 do 18:15 minuta.Dezinfekcija i sapiranje ulica vršit če se dva puta sedmično.