O NAMA

Dobrovoljno vatrogasno društvo  – Vitez  osnovano je 15.01.1965. godine,odlukom Skupštine opštine Vitez broj ; 12-45-1254/1965 te inicijativom grupe entuzijaista kao što su: Omanović Ibrahim, Sujoldić Nesib, Kazija Omer, Križanović Pero, Strukar Vladimir, Hrustić Abid, Viteškić Rasim i drugi .Sjedište dobrovoljnog vatrogasnog društva je bilo kao i sad u Ulici Soše Mažara broj  1. (Branilaca Starog Viteza u Starom Vitezu). Iako sa skromnom opremom vatrogasci su vrlo uspješno djelovali tako da bilježimo i veoma uspješne intervencije i na drugim općinama , kao što su požari na ;Skenderija Sarajevo, Krivaja Zavidovići, Stolićara Turbe, BNT Novi Travnik, Medijapan Busovaća i dr. Naš podmladak koji je brojao oko 50-ak mladih vatrogasaca na Republičkom takmičenju u Bosanskom Brodu 1990. godine osvojio je 1 mjesto u veoma jakoj konkurenciji; Ekipu su tada saćinjavili sljedeći članovi; Čupina Muharem, Dajić Mahir, Strukar Kristijan, Garić Goran,Palavra Marko, Franjić Nikola, Hasanagić Alen, Botić Ivica ,Pavlović Branislav,Zukan Haris a sve to pod vodstvom Blaž Mirka.

Do nesretnog rata imali smo 5 profesionalnih vatrogasca i to: Smriko Sejo, Gavrilović Živko, Blaž Ivica, Blaž Mirko, Karalić Ruzmir te preko 100 aktivnih članova DVD-a od kojih ćemo nabrojati samo neke : Omanović Senad,Strukar Anto – Ata , Palavra Mirko, Pavlović Niko, Strukar Marijan, Garić Dragan-Dambi, Abdić Ibrahim, Mujkić Šefik i Muharem, Šapina Jozo , Bralo Srećko, Jukić Stipo, Banić Nikola, Bralić Mirko, Spahić Hamdija ,Pavlović Josip,Alihođa Rijad i Sead i mnogi drugi.

 

Odlukom Skupštine općine Vitez 1994.godine donešena je odluka o obnavljanju rada Vatrogasnog društva Vitez, kojom prilikom komandir Omanović Senad sa grupom mladića, a sada profesionalnih vatrogasaca, pokreće rad vatrogasne jedinice na volonterskoj osnovi (vatrogasci bez plaće).

Godine 1997.VD Vitez odlukom Skupštine VD preregistruje se u “Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez” -Vitez, koje takvo djeluje i danas.

Počasni predsjednik  društva je dugogodišnji član DVD-a gosp. Kalčo Sulejman.

Predsjednik društva je gosp. Čejvan Nermin.

Komandir/Zapovjednik i odgovorna osoba vatrogasne jedinice je dugogodišnji aktivni profesionalni vatrogasac – mr.sc.Čupina Muharem, dipl.ing.sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara.

Operativci vatrogasne jedinice;

Cicvara Selvedin (Zamjenik/Dozapovjednik jedinice),Salkić Ajdin,Zlotrg Armin,Subašić Nedžad,Tomislav Stokić, Danijel Vrebac,Karalić Hazim, Bešo Amel,Dajić Senail ,Palavra Mirko,Gazić Sead, Pavlović Josip,Ibrahimović Teufik,Bralić Mirko, Merđan Amir, Edward Tolo,Bešić Damir,Zlotrg Avdulah,Čejvan Nermin,Sejdić Ferid,Subašić Sead,Sadibašić Sadnel,Berbić Harun,Hrustić Adis i drugi.

Potpomažući ćlan DVD Stari Vitez; gosp. Tomislav Stokić

Karalić Ruzmir dugogodišnji uposlenik naše jedinice preminuo je na radnom mjestu dana 09.03.2011.god.

Omanović Senad  dugogodišnji uposlenik naše jedinice preminuo je dana 22.08.2018.god.

Vatrogasna jedinica Stari Vitez je središnje vatrogasno društvo na našoj općini.Naša vatrogasna jedinica pored uspješnih intervencija na našoj općini često ide u ispomoć i na druge općine ,tako da bilježimo vrlo uspješne i zapažene intervencije kao što su ; zgrada “amerikanka” u Travniku , Skladište Sarajevski kiseljak u Kiseljaku , Branex Busovaća, Restoran Olimpik – Busovaća, Hari -Novi Travnik , Vatrostalna Busovaća, Sikirić promet Travnik, Sebešić Nova Bila,Đotlo promet -Travnik, Zgrada Šumarije u Busovači, Apartmani Pere Gudelja na Vlašiću ,Luxor HL Turbe,Grios d.o.o. Jajce i dr.

Odlukom općinskog načelnika broj: 01-1-40-1-2991/2o od 20.10.2020.godine Dobrovoljno vatrogasno društvo “Stari Vitez” – Vitez proglašeno je Službom zaštite od požara i poplava općine Vitez.Za rukovodioca službe imenovan je Čupina Muharem , dipl.ing.sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara, a za njegovog zamjenika Cicvara Selvedin.

Nalazimo se na adresi Branilaca Starog Viteza 1, 72251  Vitez  Bosna i Hercegovina

KONTAKT TELEFONI:

00387-30-520-004 ,tel/fax -dežurna služba

521-011 ili 123 specijal

Komandir/Zapovjednik jedinice (Rukovodilac službe ZoP-iP);00387-61-795-508 ili 063-681-850