ZLATNA ZNAČKA ZA NAŠEG MUHAREM ČUPINA

Povodom 01.Marta međunarodnog dana civilne zaštite za našeg rukovodioca Muharem Čupina koji je nakon 10. godina službe kao omladinac i skoro pa 26. godina profesionalni vatrogasac ,nakon hiljade ugašenih požara,desetine spašenih ljudskih života ,milione litara vode prevezenih stanovništvu ugroženim sušom,stigla je posebna nagrada ZLATNA ZNAČKA Federalnog štaba civilne zaštite.Hvala općinskoj službi civilne zaštite i g.Ribo Asim na prijedlogu za ovu doista veliku nagradu.Od srca HVALA svima na podršci u radu svih ovih godina,hvala puno svim prijateljima ,organizacijama i kolegama koji prate i podržavaju rad vatrogasne jedinice.