SURADNJA IZMEĐU DVD STARI VITEZ-VITEZ I FAKULTETA ZA TEHNIČKE STUDIJE U TRAVNIKU.

Fakultet za tehničke studije

12 h

🔴 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO Vatrogasci Stari Vitez – Fire Station Stari Vitez #FTSInPartner, i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku nastavili su više nego uspješnu suradnju u vidu aktivnosti kroz obavljanje stručne prakse i istraživanja u cilju izrade završnih radova I i II ciklusa studija. 🧯🔥 

Dobrovoljno vatrogasno društvo je zahvalno Fakultetu za tehničke studije iz Travnika na ukazanom povjerenju  i uspješnoj saradnji koju nastavljamo i dalje sa (novim) planovima za buduće generacije studenata studijskog smjera Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara.