DVD STARI VITEZ VRŠI POSLOVE OBUKE ZAPOSLENIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA.

U skladu s članom 128. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine Federacije BiH“ broj: 64/09) i Programa obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“ broj: 59/10) pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su kontinuirano organizirati i provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenika za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima.

Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje zaposlenih lica sa svim izvorima opasnosti i načinu provođenja mjera zaštite od požara.

Potrebno je najmanje jednom u dvije godine izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica prema programu obuke zaposlenika i pravnih lica u državnim organima i drugim institucijama.

Cilj plana obuke je da se kroz obavezni program obuke zaposlenici osposobe za pravilno provođenje mjera zaštite od požara i da se upoznaju sa pravima, obavezama i dužnostima na svom radnom mjestu, te opremom, uređajima i sredstvima za zaštitu od požara.

Kroz program obuke pored teoretske obuke, zaposlenici imaju priliku da se upoznaju sa propisima koji regulišu oblast zaštite od požara, kao i sa praktičnom upotrebom opreme za gašenje požara.

Obuku zaposlenika vrše visokoobrazovani predavači sa dugogodišnjim iskustvom u vatrogastvu.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez – Vitez ima ovlaštenje za samostalno organizovanje obuke iz oblasti zaštite od požara izdato od strane Kantonalne uprave civilne zaštite SBK/KSB Travnik.

Konakt telefon:030-520-004 ili putem emaila:dvdstarivitez@gmail.com