VELIKE POPLAVE ZAHVATILE OPĆINU VITEZ,VATROGASCI DVD STARI VITEZ IMALI 75 INTERVENCIJA

Usljed jakih kišnih padavina i naglog otapanja snijega doslo do je porasta rijeke Lašve i njezinih pritoka.Vatrogasci Stari Vitez raspoređeni u periodu od 03.02.2019.godine do 05.02.2019. godine imali su ukupno 75 intervencija na otklanjanju posledica od poplava na općini Vitez ali i na općini Busovača.