BRZOM INTERVENCIJOM VATROGASACA DVD STARI VITEZ UGAŠEN POŽAR NA KROVU POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA DIVAN d.o.o. U VITEZU

Dana 18.08.2018. godine u 17:22 minute od strane zaposlenika Divan-a d.o.o. iz Viteza prijavljen je požar krova poslovno-proizvodnog objekta Divan d.o.o. u Vitezu,brzom intervencijom vatrogasaca i radnika preduzeča Divan požar ugašen u 17:35 minuta,na intervenciju izašli sa dva vatrogasnavozila i 6 vatrogasaca!