JAKO KIŠNO NEVRIJEME PRAČENO LEDOM POGODILO NAŠU OPĆINU

Dana 26.07.2017. godine jako kišno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je našu općinu, naša vatrogasna jedinica imala je nekoliko tehničkih intervencija na pročišćavanju odvodnih kanala .