BRZOM INTERVENCIJOM VATROGASACA DVD STARI VITEZ UGAŠEN POŽAR NA MOTORU AUTOBUSA

Dana 15.07.2016. godine u 11;29 minuta dobili smo dojavu da je došlo do požara na motoru autobusa viteške firme Zeni Tours koji je saobraćao na  relaciji Zenica – Vitez, zahvaljujući brzoj  reakciji vatrogasaca koji su u roku od pet minuta izašli na lice mjesta i ugasili vatru na motoru autobusa, nije došlo do širenja vatre na cijeli autobus. Do našeg dolaska vozać  je izveo putnike iz autobusa i zajedno sa nekolicinom drugih vozaća koji su prolazili magistralom kroz Vitez pokušavao ugasiti požar protiv-požarnim aparatima. Zahvaljujući prisebnosti vozaća autobusa nije bilo povrijeđenih putnika.Nakon što smo ugasili vatru , autobus smo našim vozilom sklonuli na parking kako bi se saobraćaj mogao  nesmetano odvijati. Povrataku bazu 12;25 minuta.ZENI TOURS 1 ZENI TOURS