POŽAR DIMNJAKA NA KUĆI VL. MIRSAD GRABUS U STAROM VITEZU

06.01.2015. god u 17,24 minuta dojava da gori dimnjak u Starom Vitezu stambeni objekat vl. Mirsad Grabus (Pule) na lice mjesta se uputila ekipa sa od 3 vatrogasca sa navalnim vozilom. Dimnjak smo po dolasku na lice mjesta ugasili sa dva pp aparata te se popeli na tavan i motornom pilom isjkeli dio grede koja je počela da tinja od visoke temperature dimnjaka. Intervencija završena u 20,00 kada smo se i povukli u bazu.

Dimnjak Grabus