Upučen Zahtjev Ministarstvu sigurnosti

Na inicijativu naše vatrogasne jedinice  , napravljen je i poslan zahtjev za izmjenu  i dopunu odluke o ostvarivanju prava na oslobađanje od plačanja uvoznih dađbina koja se odnosi na Dobrovoljna vatrogasna društva, zahtjev su zajedno sa nama potpisali i ovjerili DVD Vitez, DVD Busovača, DVD Donji Vakuf, DVD Kreševo, DVD Fojnica i DVD Bugojno.

Ovim putem molimo i ostala dobrovoljna  vatrogasna društva  u BiH da se ujedine i pošalju isti ili sličan zahtjev prema Ministarstvu sigurnosti. A mi ovom prilikom molimo sve relevantne institicije da uvaže naše zahtjeve i oslobode nas uvoznih carinskih dađbina za vatrogasna vozila i opremu . U važečem Zakonu  dobrovoljna vatrogasna društva se uopče ne spominju  pa tako ne možemo dobiti nikakvu donaciju od naših kolega iz EU.

 

Zahtjev vam prenosimo u cijelosti.

 

MINISTARSTVO  SIGURNOSTI  BIH

Sektor za zaštitu i spašavanje

Trg BiH 1 – 71000 Sarajevo

Broj protokola : 01-10/13

Datum; 22.10.2013. godine

 

Predmet: Izmjena i dopuna Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne

   dažbine koja se stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva, prijedlog,

   dostavlja se;-

Poštovani,

poznati su vam problemi sa kojima se u svom radu susreću vatrogasne strukture iz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Također vam je poznat i podatak o dotrajalosti opreme koja je na raspolaganju pomenutim strukturama.

Shodno tome, a imajući u vidu Odluku o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine koja se stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva („Sl. Glasnik BiH“ broj: 77/10 i 74/12) čiju je izradu iniciralo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, mišljenja smo  da je za istu potrebno sačiniti određene izmjene i dopune.

Naime, s obzirom da se u članu 2. stav 1. kolona „b“ kao korisnici carinske povlastice ne navode Dobrovoljna vatrogasna društva u BiH, mi direktni učesnici u vatrogasnin intervencijama smo spriječeni da poduzmemo bilo kakve iskorake u nabavci vatrogasnih vozila i opreme, za ionako teško nabavljena ili donirana materijalna sredstva.

Zato vas u vezi s tim molimo, da pokrenete potrebnu proceduru za izmjenama i dopunama gore navedene Odluke, te da se pomenuti član proširi i da se kao nosioci carinske povlastice naznače i Dobrovoljna vatrogasna društva. U ime dolje potpisanih društava primite naše srdačne pozdrave.

Kontakt osoba je Čupina Muharem, Zamjenik komandira DVD „Stari Vitez“

Broj Mobitela ; 061-795-508  , Fax 030-520-004   E-mail ; vatrogasci-starivitez@live.com