SERVIS VATROGASNIH APARATA,OBUKA RADNIKA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU.

Od 1985. godine Odlukom Skupštine  opštine Vitez  u sklopu vatrogasne jedinice djeluje  i radi servis za kontrolu i  ispravnost vatrogasnih aparata za početno gašenje požara.Posjedujemo savremeni servis vatrogasnih aparata za svom aparaturom za periodični pregled i kontrolno (HVP) ispitivanje svih vrsta prenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara.Ovo su samo neki od naših zadovoljnih klijenata; Fis Vitez, Economic Vitez, Ecos Vitez, Ovnak Vitez, CM Vitez, MAKS Vitez,AM 2000 Vitez,Kristal Vitez, Kesten Vitez,Ukras Vitez, Best Travnik, BSI Jajce, JAW Jajce, Radić company Jajce,Promo Donji Vakuf, Tvornica gipsa Komar Donji Vakuf,Espro Donji Vakuf, Grakop Kiseljak, Orman Kiseljak, TWI Bucomerc doo Kiseljak,EZ Busovača,TAMEX Busovača, ESTA Busovača ,servis vatrogasnih aparata G&M Semren d.o.o. iz Livna dr.

Servis vatrogasnih aparata vršimo u skladu sa Pravilnikom o izboru i održavanju aparata za početno gašenje požara koji se mogu stavljati u promet  sa garantnim rokom i rokom servisiranja (Sl. Novine F BiH 46/11), a sve u skladu sa članom 39. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (Sl. Novine F BiH br. 64/09)

Broj riješenja za rad rad servisa p.p. aparata izdatog od MUP-a SBK/KSB ; 03/2-44-3-958/16

Ovlašteni smo za  servis,kontrolu i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata sljedečih proizvođaća;

– Pastor Zagreb

– Vatrosprem Beograd

– Financ Mostar

– Kovina Visoko

– MG Rijeka

– FELIX

i dr.

U suradnji sa viteškom firmom “E.M.G. Viting” d.o.o. vršimo i ispitivanje hidrantske mreže.

Dobrovoljno vatrogasno društvo ovlašteno je od strane Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Travnik,za poslove izvođenja teoretske i praktične obuke uposlenih osoba prema programu uposlenika u pravnim osobama,državnim organima i drugim institucijama iz oblasti zaštite  od požara (”Sl.novine F BiH”,broj 59/10),predavači su visokoobrazovani kadar zaposleni u našoj vatrogasnoj jedinici.

Naš servis vatrogasnih aparata nudi prodaju i punjenje CO2 plina za potrebe ugostiteljstva i radionica koje koriste aparate za zavarivanje sa CO2 plinom.

Također u našem servisu možete izvršiti i punjenje boca sa komprimiranim  zrakom za paintball od 200 i 300 bara.

Kontakt osoba u servisu vatrogasnih aparata:

mr.sc.Čupina Muharem – Rukovodilac vatrogasnog servisa dipl.ing. sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara.

Tel/fax :030-520-004

GSM:061-795-508 ili 063-681-850

Email adresa:dvdstarivitez@gmail.com