Vatrogasci Starog Viteza po treči put u sanaciji Maglaja

Sutra 29.05.2014. godine , (Četvrtak) 3 vatrogasca sa vatrogasnom cisternom po treči put idu u ispomoć u Maglaj. Mi smo jedina općina sa područija SBK/KSB koja je se odazvala u akciji čiščenja i sanacije Maglaja.(naravno misli se na općinske Vatrogasne jedinice)